Bli medlem

Vad gör Distriktsläkarföreningen

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för distriktsläkare.

DLF bedriver egen kursverksamhet genom Provinsialläkarstiftelsen. Föreningen har 24 lokalavdelningar med lokala styrelser och medlemsantalet är ca 5 000.

Medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen kan den vara som arbetar som distriktsläkare eller motsvarande oberoende av organisationsform. Se i övrigt stadgarna.

De 24 lokalavdelningarna motsvarar i stort sett en lokalavdelning för varje sjukvårdshuvudman. Varje lokalavdelning har en egen styrelse och utser vid eget fullmäktigemöte representanter vid DLFs årliga fullmäktigemöte.

Den organisatoriska uppbyggnaden gör att varje medlem har två vägar, eller röster för inflytande i Sveriges läkarförbund. En röst via den lokala läkarföreningen och den andra rösten genom distriktsläkarföreningen som en av Läkarförbundets yrkesföreningar.